I Byahornet nr 2/99 har Nils Lekström skrivit en artikel om Skånska Glasbruket i Perstorp.