Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp halvsyntetiska eller syntetiskamaterial. Plaster delas upp i två huvudgrupper, termo- och härdplaster. Termoplaster mjuknar och smälter vid uppvärmning...