Brune lommeflasker har icke heller jeg varit i kontakt med. Ska man tolka det som att de är blåsta "off the record". Jag tror att det kanske är så, alltså är det så kallade rastarbete. Brunt glas på...