Problemet är väl att Du Rockwell måste straffa ut Dig,
men Du ska veta att det är bättre att vara kvar och
försöka föra en hyfsat sansad dialog med "folket" här.
Vi är inte mer än männislor, med...