"Här ett bestick med bara gaffel och sked från Hackman, Sorsakoski, men vad kan
stämpeln Int/65, betyda

Undrar
Staffan[/QUOTE]"

Det är finska militärets bestick
Vet inte om det används än...