179139
179140

Svårt att läsa denna signatur. Några förslag?