handdator

Visa fullständig version : Tennkannamargen
2008-02-24, 20:09
Jag har ärvt en gammal kaffekanna i tenn. Vet inte hur gammal den är, men minst 100 år tror jag. I botten står följande:
25
SHEFFIELD
1601 (Kan väl inte vara årtal??)
5

FBQ
2008-02-24, 20:22
Hoppas du kommer med bild, annars blir det svårt att svara mera exakt
Stämplarna är alla fall inte de riktiga engelska tennstämplarna, så kannan är förmodligen inte i rent tenn utan i Brittaniametall.
Knappast från 1601, det är troligen ett modellnummer. Kannan kan vara från mitten av 1800-talet eller nyare, men utan bild är det ju hopplöst att säga.

margen
2008-02-25, 18:04
Tack, det var en bit på väg. Vad är Britanniametall. Det får jag ta reda på.
Jag har en bild men den är för stor och jag kan inte förminska den. Måste ha hjälp med det. /Margen

FBQ
2008-02-25, 18:55
Brittaniametall är en tennlgering, jag plockar lite ur Nordisk familjebok 1905 på Runeberg:

"Britannia-metall, en legering af tenn, antimon och koppar, hvilken användes i stor utsträckning till gjutna och pressade husgerådsartiklar, såsom kokpannor, skedar, gafflar o. d. Legeringen har blå-hvit färg och är mycket smidbar vid vanlig temperatur;
dess specifika vikt är omkr. 7,4. Hållfastheten är nära öfverensstämmande med tennets. Legeringen framställes så, att den behöfliga mängden antimon och koppar sammansmältes med en mindre del af tennet, hvarpå den erhållna legeringen i smält tillstånd blandas med resten af tennmängden. Britanniametall innehåller 80-90 proc. tenn, 1,5-5 proc. koppar samt resten antimon. I gjutna föremål af denna metall
påträffas en ofta rätt af sevärd blyhalt, hvilken dock är till skada så till vida, att blyhaltig metall lättare anlöpes samt aflämnar giftiga blysalter till matvaror, som eventuellt förvaras i sådana kärl. Också föreskrifves i tyska förordningar, att
kokkärl af britanniametall ej få innehålla mer än högst 10 proc. bly. Britanniametall gjutes i stål eller metallformar. Lödningen sker med snällod och boraxpulver. Britanniametall förekommer försilfrad eller förnicklad (alboid). S. k. algerisk metall är ett slags britanniametall med låg antimonhalt (l proc. eller mindre)."

margen
2008-02-27, 18:21
Tack, jag är nöjd så långt. Går det att få reda på vad det som betyder som syns i botten på kannan? Är en sådan kanna inte värd så mycket i allmänhet. Jag antar att den är någonstans från 1800-talet. Jag ska försöka skaffa hjälp att skicka en bild. /Margen

FBQ
2008-02-27, 18:30
Det är nog svårt att säga något om siffrorna Sheffield kan betyda att kannan är tillverkad i Sheffield, eller att den är eletrolytiskt försilvrad (s. k. Sheffield plate) - vilket inte ovanligt på kannor i Brittaniametall.