handdator

Visa fullständig version : Nu är det höst och traktorn sover snart sin vintersömn.Hektor
2007-09-19, 20:31
Sa gummimagaren.

Hektor
2007-09-19, 20:47
Att se det positivt är väl att det stundar sommar på Bhali.

Hektor
2007-09-19, 21:29
Retro från 1300-talet kanske? Det är svårt att avgöra även i verkligheten.

Hektor
2007-09-19, 21:52
Livets högsta poesi, samspelet mellan natur och av mänsklig hand framställt.
12 lagers lastbilsdäck är mumma för oss med diesel i blodet.

Hektor
2007-09-20, 20:47
På tal om diesel i blodet så.... enl. den nya budgeten så kommer blodgivare med uppblandat blod att få betala skatt vid tappning i förhållande till dieselmängden, har varit försumbart tidigare så staten har inte "poängterat" förhållandet.
Men nu.
Ingen större summa kommer att drabba den riktigt "bitne" men det kan likväl bli kännbart efter den nya skattehöjningen.
Regeringen har fortfarande inte kommit till beslut huruvida åderlåtning av person med diesel i blodet skall fråntagas skatteplikt för detsamma.

På tal om skatt så är det ett måste i framtidet för alla med "dyr" andredräkt att till staten inbetala en stipulerad punktskatt var tredje månad. Ett välkommet förslag vill jag lova. Det är ju i förhållande en ringa "åtgärd" i förhållande till det ursprungliga förslaget som löd att den som utsöndrade nämda andedräkt till annan person skulle dömas för langning med en påföljd av frihetsberövande i högst 6 månader.

Bruce
2007-09-20, 22:16
Du har inte funderat att använda bloggfunktionen för dina betraktelser?
Kanske skulle passa bättre där.