handdator

Visa fullständig version : TennskedFBQ
2007-01-17, 14:17
Eftersom jag fick så mycket hjälp av A. F. med min tennkåsa så tänkte jag försöka se om någon kan hjälpa mig stämpeln på en tennsked jag äger?
Det finns dessvärre bara en synlig stämpel.

A.F
2007-01-18, 17:59
Har tittat ett par gånger på den nu och känner inte till stämpeln.

Ser inte vad det står på stämpeln, kan du utläsa vad det står?

FBQ
2007-01-19, 00:11
GROONTN är det jag kan läsa - så vitt jag kan se är det hela texten. Det kan möjligen vara prickar över O:na eller några prickar i texten.

hose
2007-01-19, 23:11
Krontin er en kvalitetsbetegnelse. Lavt blyindhold. Højst 1/6 del.
Engelsk tin 1/20 til 1/15 del bly. Det fineste mærket med en engel, det næstfineste med en kronet rose.
Manggods 1/4 bly.
Og jo mere bly jo tungere ting. Jo mere bly jo lettere at støbe, men også giftigere.

Så mon ikke GROONTN er ?? for krontin. Hollandsk?

FBQ
2007-01-21, 17:54
Ja, det låter rimligt. Det kan kanske stå CROONTN.
Jag har väl av vissa skäl gissat att skeden skulle vara svensk, men undrar om inte Croon kan vara svenskt och inte holländskt. Hade det varit 1600-tal hade det definitivt gått att stava krona - Croona.
Begreppet krontenn fanns väl annars även i Sverige som beteckning på 2-stämplat tenn, och det slog mig först nu att kronan på min kåsa (som jag med mina usla kunnskaper i tennstämplar trodde kunde vara en stadsstämpel) helt enkelt är just en kvalitetsbeteckning.

Då kanske stämpeln nedan från ett tennfat från 1775 också är en kronstämpel?
Det finns antydda mästerstämplar också, om än väldigt svaga, jag tror inte det går att utläsa någonting av dem - just nu behöver kamerabatterierna laddas, så jag får nog vänta med bättre bilder.