Sep 15

Motsträvig vallas kossorna in från sitt sommarbete. Trots att de är i varierande ålder, storlek och av olika ursprung har det ett gemensamt – de älskar alla mjölk och grädde!

Gammelkossan Bruna Blenda försöker lära sommarkalven Rosa vad livets mening är. Det optimala här i livet  är nämligen att få stå på ett bord med en broderad blomduk, bland vackra kaffekoppar och med doften av hembakat vetebröd!

“Sen är det ju upp till kafferepsansvarige om det ska stå en vit, blommig eller brun mjölkkossa på bordet” -säger Bruna Blenda och alla de andra kossorna stämmer in!

Vill ni träffa kossorna finns de i min butik.

Leave a Reply

preload preload preload