Länge sedan nån postade nån/några.
Här två par i Pressglas.