Har i min ägo en tavla där det framför konstnärens signatur står ett M. Kan detta betyda att det är ett verk "efter" konstnären, dvs. en kopia. I detta fall är det en konstnär från Holland, eller Frankrike. Dvs. är "M" en vanlig beteckning för att det är en kopia/eftermålning?