Mässa i Motalas Folkets Hus i morgon söndag 17 april mellan 10:00 och 15:00.