Hej

Jag har just talat med mitt förbunds jurist om bilder på
"offentliga" Facebook.

Det är just nu inte omöjligt att använda bilder som vi "hittar"
på "offentliga" Facebook till vad som helst. Kanske kan vi till
och med trycka en katalog med trevliga föremål, som vi hittar
på nämnda Facebook.

Jag har börjat söka keramik och keramiker på just Facebook, då
många nu, tycker att det är enklare med Facebook och Instagram
än att göra en egen webbsida.

Nu har jag just tagit bort alla mina bilder från Facebook och Insta-
gram kan jag ju nu inte börja använda.....

Rådet jag vill ge är att inte använda Facebook eller instagram, då
du kan förlora bildrättigheterna i princip.

Varnar bestört
Staffan