Stäringe säljer sina mjölkkor. För att fortsätta med produktionen krävs kostsamma investeringar. Ladugårdsförmannen Roger Gustafsson sörjer att besättningen som hans far började bygga för 40 år sedan auktioneras ut.

More...