En med inslipad propp, en för "GRANULAR CITRATE of MAGNESIA och
en lille en med texten "SVENSKA BALSAM-OLJAN". Den sistnämnda
känns helt ny, IKEA eller dylikt ?
Granularen känns helt klart äldst,...