Har en väldigt lik utan trådinslaget märkt KA Med Gabriel märket.