Gamla Uppsala Keramikverkstad 1964-2008

Folke Laurentius Billander föddes i Uppsala den 22 september 1904. Som sjuttonåring 1921, fick han anställning som drejare vid Upsala Ekeby. Trettio år...