Det trodde jag med men det betyder Sveriges Biodlares Riksförbund har jag fått veta.