I en artikel där en undersökning av mineralinnehållet i källans vatten redovisas, fanns denna information:
100443