Hej Babban!
Inte exakt lika men liknande är de två ljusstakar jag har.
En av dem har en etikett med följande text: HB Svensk Bo-produkt. Metallen ytbehandlad putsas ej.
Det framgår ju inte vem som...