....Flaskor utan skarvar (alltså snurrade i formen), men med
text i botten har ju blåsts i en form med roterande botten vad
jag förstår. Enligt uppgift var Surte först med detta i Sverige.
I en...