Jag tror inte att det med tillgänglig information går att säga något säkert om när ditt fickur är tillverkat - eller av vem. En allmän hypotes baserat på "så brukar det vara" går ju alltid att...