Jag hittade några intressanta fynd i dag 2gräsklippare och 1 motorsåg. Vad vet ni om dessa föromål? O har ni någon susning va dags värdet är på dessa?