Andersson & Johansson, Höganäs, 1920-35 enligt stämpeln.
Det ekonomiska värdet är ringa. ...