Det finns ju en gammal slagdänga:
"Ja de må ni tro…"
Han svarvar pinnar…
På stolfabriken i Värnamo."
Det finns en medföljande melodi som jag inte lyckas överföra här.

Jag tror också att...