Den högra stämpeln ser ut att vara en tysk kontrollstämpel. 800 är antagligen silverhalten.