Hans-Erik Rosenkvist, Lerberget, Höganäs (1910-1995)

Nyström skriver...

"Utbildad i Höganäs av Albin Hamberg, anställd hos A & J 1923-39, därefter egen verkstad i Lerberget, Höganäs,....