Tord hette från början Andersson men tog tillbaka släktnamnet Wettervik, men alster kan även vara signerade T.H.A (Tord Holger Andersson)