Jag har fått mig tillsänt en trevlig film som spelades in i Flygsfors samhälle och glasbruk 1957. Det är från början en analog film som har lagts på en DVD. Inte allra bästa kvalitet men väldigt...