Vi talar aldrig om värden här på PES. Men värdet är ringa. 3-500 kr en bra dag. Tycker att fickur är undervärderade.

Mv MrTompa