En länk til gammal bok på www.antikvariat.net:

TRADE REGULATION: KONGL. MAJ:TS NÅDIGA KUNGÖRELSE, ANGÅENDE FÖRBUD EMOT INFÖRSEL AF PORTER OCH IMPORTENS INSTÄLLANDE, TILLS WIDARE, AF UTLÄNDSKE...