Jag skulle gissa på Steninge Keramik !932-37 eller efterföljaren
Sigtuna Keramik 1937-40. Om jag tvingas till en gissning på form-
givare får det bli Ingrid Abenius senare...