Hej och välkommen till PES!
Nja,... det är varken eklöv eller ekblad. Snarare vinblad eller möjligen kastanjeblad...:)