Sådana etiketter kan inte vara vanligt förekommande på marknaden.