Hallå gubbar, detta slår viagra med hästlängder (tror jag).
Pålagd omvikt regalin och V-bottnad. Kan V-et stå för
bruket månne?