För mig ser det ut att vara ett veck mittpå, lite till höger om "tornet" på kullen.
Om det är så så kommer säkert bladet från nägot planschverk. Man har tagit ur
bladet och monterat det som ett...