Flaskorna i sig har inget direkt värde då de är mycket vanliga, däremot tillsammans med en orginaletikett kan det nog finnas intresse hos samlare av breweriana.