S/S Bingo har förlist och sign Taylor har tecknat. https://www.youtube.com/watch?v=yc7-HEdzuNs