Undrar vad det kan ha varit för skönhetsmedel i denna lilla
burk med igloo/bikupe-liknande propp från paris? Kanske
någon form av kosmetiskt beevax?