Sveriges Industriförbund gav 1926 ut en bok på 351 sidor där olika industribranscher redovisas. Vad gäller glasindustrin visar jag här några bilder med fotografier och text som kanske kan vara av...