Det har varit en mycket hektisk höst med flytt av hela butiken, därefter iordningställande av butiken i Borrby. När det var klart så var det dags att packa ner vårt hem och flytta det och sedan allt...