Spontant när jag jämför den med andra filtar tycker jag mest att den ser ut som 30- eller 40-tal. Tittar jag på dekorstilen kanske den känns lite tidigare med lite nationalromanisk prägrl. Men det...