Jag tror samma som Nobe. W5 är nog bara en variant av V5, d.v.s. 1875.

http://www.antikviteter.net/antikprat/messages/173/278158.html?1244036680