Det fanns en Otto Wilhelm Kjellberg OWK (1813-1876) Silversmed, främst verksam mellan åren 1836-1875. Gick i lära hos B.W Ivarson i Nyköping, blev gesäll 1833 och mästare i Västerås under ämbetet i...