Välkommen till PES Finnwist med en debut som heter duga.
Fladdermus-skålen har ju liknande "bröder" kanske främst
hos MA&S (Michael Andersen) men även hos andra keramik-
verkstäder verksamma...