”Pinnen” påminner en del om en gammal sockertång, men det är svårt att se storleken.

https://www.europeana.eu/portal/sv/record/91625/nomu_object_NM0287697.html