Gripverktyget kan vara för att fånga upp korksmulor i en vinflaska...:confused: