Kan det vara så enkelt att det mörka föremålet är avsett för cigaretter och tändstickor? Plånet är slitet och fungerar inte längre.
Gripverktyget är svårt att få grepp om....