Hallåanna,
Nyfiken i en strut tittar han ut. Har några mindre tallrikar med samma dekor, djupstämplade med några siffror men utan
UE:s stämpel. Sannolikt engelska. I Gefles priskurant 1930 finns...